16512

شیوه های پرداخت

سیاست میشاپ جهت ارسال محصول خریداری شده واریز وجه در ابتدا است اما برای ساکنین شهر تهران این امکان فراهم است تا هنگام تحویل کالا مبلغ را کارت به کارت نمایند.