16512

حریم خصوصی

هرگونه پرداخت در سایت میشاپ و یا واریز به حساب های معرفی شده امن می باشد و میشاپ موظف به حفظ پرداختی های مشتریان و پیگیری ارسال و تحویل کالای خریداری شده می باشد.