16512

حریم خصوصی

  • هرگونه پرداخت در سایت میشاپ و یا واریز به حساب های معرفی شده امن می باشد و میشاپ موظف به حفظ پرداختی های مشتریان و پیگیری ارسال و تحویل کالای خریداری شده می باشد.
  • تمام اطلاعات و مشخصات درج شده از شما مشتریان عزیز در سایت می شاپ محرمانه بوده و در هیچ جای دیگری استفاده نخواهد شد.